Col·leccionisme: Construcció d'identitat

Activitats
Taula rodona i projecció del vídeo "Expenduria 193" de Lola Lasurt.
12.11 / 2008 / 18h 08
Hangar. Centre de Producció d'Arts Visuals. Barcelona.

Col·leccionisme: Construcció d'identitat.
Taula rodona entorn a la construcció d'identitat a partir del procés de col·leccionar,
posant especial atenció en el procés mateix de classificació com a construcció de món.

Activitat paral·lela dels projectes deslocalitzats Sala d'Art Jove 2008.

Taula rodona i projecció del vídeo "Expenduria 193" de Lola Lasurt en el marc del projecte "Traspàs", projecte deslocalitzat Sala d'Art Jove 2008.

Participants:
Begonya Sáez, Oriol Vilanova i Oriol Gascón.