Taula rodona. Past Forward: Narracions sobre ciència i història

Activitats
Domènec, Eloy Fernández Porta, Rafel Forga, Alicia Kopf i Pedro Torres.
26.06 / 2013 / 19h 00
Sala d'Art Jove

..................................................................................................................................................................................

Avant-Sala. Apunts per a una exposició
BLOC # 2 Past Forward: Narracions sobre ciència i història
..................................................................................................................................................................................