Art Jove 2012

Convocatòries
Convocatòria de projectes de creació, investigació, edició, educació. Convocatòria Tutorial. Sala d'Art Jove
02.11 / 2011 / 12h 45
Sala d'Art Jove

 
Sala d’Art Jove 2013
Convocatòries

 
L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta dues convocatòries d’arts visuals per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2013: Arts visuals i Tutorial.

 
Arts visuals
Convocatòria de projectes de creació, investigació, edició i educació.
Arts visuals té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals, els quals poden implicar aspectes relacionats amb la creació, la investigació, l’edició i l’educació. Tots els projectes que se seleccionin en aquesta convocatòria podran rebre el suport de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, i Hangar, Centre de Producció d’Arts Visuals, pel que fa a recursos i assessorament en la producció.

 
Projectes de creació
Se seleccionaran un màxim de 12 propostes.
Dotació econòmica: 800 € per proposta.

 
Projectes d’investigació
Se seleccionaran un màxim de dues propostes.
Dotació econòmica: 800 € per proposta.

 
Projectes d'edició
Se seleccionaran un màxim de dues propostes.
Dotació econòmica 1.500 € per proposta.

 
Projectes d'educació
Se seleccionaran un màxim de dues propostes.
Dotació econòmica:1.200 € per proposta.

 
Tutorial: col·laboradors en residència
Convocatòria per a la dinamització dels processos de producció, difusió i educació.
Tutorial té per objectiu articular un equip d’agents culturals relacionats amb les arts visuals per al desenvolupament de processos de tutoria, adreçats als productors seleccionats en la convocatòria Arts visuals.

Els processos es desplegaran al llarg de l’any com a dinàmiques de treball en col·laboració i per a la formació i reflexió en arts visuals; així mateix, estaran orientades a la resolució d’aspectes relacionats amb la producció dels projectes, el disseny de la programació —amb les exposicions i les diverses iniciatives de difusió— i les dinàmiques d’educació amb públic.

 
Jurat
Daniel G. Andújar, artista visual i teòric de l’art, vicepresident primer de l’Associació d’Artistes Visual de Catalunya
Dora García, artista visual
Max Andrews i Mariana Cánepa, membres de Latitudes, oficina de comissariat
Frederic Montornés, crític d’art i comissari independent
Javier Rodrigo, investigador i educador d’Art
Oriol Fontdevila, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove

President del jurat: Sr. Toni Reig, director general de Joventut.
Secretària: Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de la Joventut

 
Termini per a la presentació de projectes 2 de Novembre de 2011. 17h.

Descarrega't les bases i els formularis.

-