Climate Care: Theory and Practice on a Natureculture Learning Site

Convocatòries
Convocatòria interna

L’Agència Catalana de la Joventut convoca dues residències artístiques de curta durada a l’espai de
Floating University a Berlín, Alemanya, del 21 al 30 de setembre de 2023.

Imatgg d'un llac a berlin amb una autoconstrucció feta sobre l'aigua

Floating University és un espai autoorganitzat situat a la ciutat de Berlín, on els professionals d’una àmplia gamma de disciplines es reuneixen per col·laborar, co-crear i imaginar les possibilitats de futur. L’associació es va consolidar l’any 2018 amb la missió d’obrir, mantenir i tenir cura del territori en què s’emplaça. Des de llavors, ofereix al públic programes no disciplinaris, radicals i col·laboratius.
 
Floating University s’organitza en grups de treball que aborden diferents camps de coneixement i acció: des del manteniment i el desenvolupament del lloc fins a les tasques de jardineria, el conreu de les col·laboracions i la cura de les connexions veïnals.
 
Del 21 al 30 de setembre de 2023 es celebrarà el festival Climate Care: Theory and Practice on a Natureculture Learning Site a cura de Gilly Karjevsky & Rosario Talevi, un espai de pensament i discussió col·lectiva sobre els reptes climàtics, l’ètica de la cura i les humanitats ambientals. El programa és el resultat d’una profunda convivència de l’espai amb el territori: la infraestructura hídrica, la seva cultura humana i les seves superposicions multiespècies.
 
Al llarg de les diferents sessions es plantejaran preguntes que el festival espera abordar: com conservem l’espai i el territori tenint en compte els reptes del nostre moment? Com busquem, creem i implementem aliances planetàries en un lloc d’alta complexitat local?
 
 
A qui es dirigeix?
 
Les persones destinatàries d’aquests ajuts son dues persones premiades a les convocatòries Art Jove Producció 2021, Art Jove Creació 2022 i Art Jove Creació 2023 i beneficiàries de les beques Art Jove Curadoria 2021 i 2022 que tinguin interès a fer una estada de formació a l’estranger.
 
 
Condicions i recursos
 
L’ajut inclou:
 
A. Acompanyament durant l’estada i participació en el Festival Climate Care: Theory and Practice on a Natureculture Learning Site a cura de Gilly Karjevsky & Rosario Talevi, que té una valoració de 400 euros.
B. Una dotació econòmica per un import màxim de 1.200 euros amb els quals els beneficiaris
hauran d’assumir les seves despeses que responen als següents conceptes:
 
1. Vols anada i tornada per un import màxim de 250 euros.
2. Allotjament a Berlín per un import màxim de 500 euros (al beneficiari se li facilitarà la reserva a un alberg que respon a l’import aquí detallat).
3. Desplaçaments interns i despeses vinculades a la seva participació en el festival Climate Care (compra de materials necessaris per a la seva participació al festival o entrades a institucions culturals) per un import màxim de 150 euros.
4. Dietes i manutenció: per un import màxim de 250 euros.
5. Assegurança de viatge per un valor de 50 euros.
 
Els beneficiaris de l’ajut se’ls abonarà un primer pagament del 70% de l’import atorgat. Un cop realitzada la seva estada a Berlín, els beneficiaris hauran de presentar una memòria individual de la seva estada així com els tiquets i els justificants de pagament de les despeses realitzades a fi que se li aboni el 30% restant de l’import per cobrir les despeses realitzades sempre i quan no superi l’import màxim de l’ajut.
 
- Respecte a l’allotjament, no s’acceptarà cap despesa que no correspongui a la reserva ja feta per l’organització.
- No s’abonaran les despeses que no es presentin factures i justificants de pagament.
- No s’abonaran despeses que superin l’import màxim de l’ajut.
 
 
Compromisos del beneficiaris.
 
Els beneficiaris de l’ajut estan obligats a:
 
A. Desenvolupar la residència d’acord amb els termes i terminis que estableix la convocatòria, així com informar les parts organitzadores de qualsevol canvi o contratemps.
B. Deixar constància de la participació de la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya i Floating University en qualsevol comunicació que es faci amb relació a la seva participació al festival i els projectes que en puguin resultar.
C. Presentar una memòria, en finalitzar la residència artística, en què es detallin les activitats desenvolupades i les despeses econòmiques i justificants de pagament corresponents.