L’educació en relació amb la pràctica de l’art és un dels factors que més es potencia amb el treball que es realitza a Sala d’Art Jove. L’educació es considera com un espai des d’on generar col·laboracions entre agents de perfil divers, la producció col·lectiva de coneixement i l’experimentació.
 
Sala d’Art Jove facilita el desenvolupament de projectes educatius experimentals per mitjà de la convocatòria anual, a més de produir projectes específics amb què genera col·laboracions entre els productors culturals i els artistes amb educadors, centres educatius i grups de joves amb perfils diferents. En els darrers anys s’ha generat una xarxa de col·laboracions que inclou especialment centres d’educació secundària, escoles d’art i universitats.
 
Aquesta modalitat de la convocatòria Art Jove es desenvolupa en col·laboració amb ACVIC Centre d’Arts Contemporànies.