L'escola. Una conversa amb desconeguts

Educació
Noemí Duran. Projecte educatiu Art Jove 2010. Procés de tutoria: Lluc Mayol.
01.01 / 2010 — 29.03 / 2011 / 11h 01

Projecte que té el propòsit d’investigar a l’entorn de nous llenguatges per a l’educació. En aquest sentit planteja l’experimentació estètica com a instrument per indagar sobre la convivència a l’escola, amb un grup d’infants de 5è de primària i la seva mestra, als quals es pregunta: com podem aprendre del que passa entre nosaltres a l’escola? La proposta per abordar aquesta pregunta és experimentar al llarg del curs 2009-10 una forma alternativa de documentar l’experiència escolar, prenent com a punt de partida els relats dels infants sobre les seves vivències a l’escola. La recerca planteja crear documents audiovisuals, els quals anomenem “films estranys”, en què els infants estranyen-qüestionen la seva mirada sobre històries familiars del que van vivint al llarg del curs de l’escola. Quin tipus de memòries individuals i col•lectives suposarà aquest tipus de documentació escolar?