PICA I FUIG! Taller 1 / Documentació

Educació
Isidoro Valcárcel Medina i Lúa Coderch
07.05 — 09.05 / 2014 / 16h 00
Halfhouse. Equip tutorial 2014: Inés Jover, Clàudia Segura, Irina Mutt y Elle Flâne
Sala d'Art Jove_pica i fuig_2014

 
PICA I FUIG!
Taller 1: Documentació
#Expectatives#Error#Potencialitats# Legitimitat

7, 8, 9 de maig
16-20h
Lloc: Halfhouse. Av Vallvidrera 69, baixos. Barcelona

Inscripcions: artjove.bsf@gencat.cat

Taller amb Isidoro Valcárcel Medina i Lúa Coderch

Amb la col·laboració de Caterina Almirall, Joan Bennassar Cerdà, Antònia del Rio, Enric Farrés, Ariadna Guiteras, Laura Llaneli, Harley Martínez, Pablo P. Becerra, Marta Van Tartwijk

Documentació és el primer dels tres tallers amb què s’obre Pica i fuig!, la programació 2014 de Sala d’Art Jove. Durant tres dies es treballarà a l’entorn del document com a eina i metodologia artística. Amb el desmuntatge de la representació i la relativització del document, amb el qüestionament dels criteris de realitat i de veritat, ens interessa parlar de pràctiques artístiques que formulen una crítica que no es limita al camp estètic, sinó que es proposa com a comentari social, polític i cultural en un sentit ampli.

El primer dia de taller es partirà de l’anàlisi de projectes dels artistes de Sala d’Art Jove i de les persones que participin en el taller des de la perspectiva de la documentació. Es propiciarà així un entorn per a l’anàlisi de les diferents utilitats que rep el document en l’actualitat en relació amb els projectes artístics i els respectius processos d’investigació.

El segon dia serà conduït per Isidoro Valcárcel Medina. S’analitzarà la tensió en que es mou el document en relació amb la pràctica artística, en tant que element que la facilita i la compon, però també en tant que element que la registra i en permet la memòria. Ens preguntarem sobre la necessitat de documentar una performance, del registre del temps i els formats que s’utilitzen. Així mateix estudiarem com opera en l’àmbit del document la dialèctica entre el visible i l’invisible, entre allò que es manifesta i el què es manté latent o silenciat, entre allò que és perceptible i allò imperceptible. També es posarà l’atenció en la circulació que tenen els documents en l’àmbit del mercat de l’art.

El tercer dia serà conduït per Lúa Coderch. Ens centrarem en la idea de l’esdevenir document. Explorarem la potencialitat que té el document com a objecte que permet l’acció. Es qüestionarà el document des de la seva potencialitat per construir realitat i veritat. També s’analitzarà la qüestió del document com a eina que facilita la investigació artística a l’hora que element que evidencia les mateixes estructures per on circula la investigació.

-

Isidoro Valcárcel Medina (Múrcia, 1937). Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2007. El seu treball al llarg de més de quaranta anys està dotat d’un gran rigor i coherència, amb propostes que suposen una actitud compromesa i allunyada dels aspectes comercials de l'art. Inicia la seva trajectòria en relació amb la pintura informalista, per passar ràpidament a enquadrar el seu treball en l’art objectiu, constructivista i racional. D’una fase que ell mateix anomena com a “pintura habitable” evoluciona cap a la construcció de llocs mitjançant environaments i la performance. Per ell l’art sols té sentit quan ens fa conscients i responsables d’una realitat personal.

Lua Coderch (Iquitos, Perú, 1982). Llicenciada en Belles Arts i Màster en Produccions Artístiques i Recerca per la Universitat de Barcelona. Es va formar també com a escultora a l'Escola Massana. Va obtenir la beca PAIR de la Fundació Suñol, la beca de creació artística de la Fundació Guasch-Coranty i la beca del ConCA per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i de pensament. Ha estat artista resident a SMART Amsterdam amb una beca A'dam Hangar-MART del programa internacional d'intercanvi HANGAR-AECID.

-

Pica i Fuig! és una proposta de l’equip tutorial Sala d’Art Jove 2014, format per Inés Jover i Clàudia Segura (col·lectiu de vuelta y vuelta), Irina Mutt, i Elle Flâne.
 
-

 

Sala d'Art Jove_pica i fuig_2014
Sala d'Art Jove_pica i fuig_2014
Sala d'Art Jove_pica i fuig_2014