OUVERTURE ACTE II

Exposicions
Mercedes Mangrané, Quim Packard, David Proto
21.06 — 20.09 / 2012 / 20h 00
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_OUVERTURE_2012

En aquest segon acte d’Ouverture presentem tres projectes de creació (Quim Packard, David Proto i Mercedes Mangrané), un espai-dispositiu sonor que dóna comptes del seguiment de la resta de projectes en la seva fase de desenvolupament actual i un arxiu que recull les activitats realitzades a la sala fins al moment.
 
Atès el format processual d’Ouverture, hem respectat els temps d’execució i producció dels projectes, els quals han determinat l’organització del calendari. Per tant, cada ocasió d’Ouverture és una oportunitat per generar diverses línies de treball que articulin els projectes entre si.
 
En aquesta ocasió, els tres projectes exploren, d’una manera o d’una altra, polítiques de veracitat i posen en tensió realitat i ficció com a estratègies que permeten qüestionar el paper de les institucions polítiques, econòmiques i culturals (Quim Packard i David Proto) o les pràctiques documentals (Mercedes Mangrané).
 
Piedras (Mercedes Mangrané), L’Última Institució (Quim Packard) i Memetro (David Proto) indaguen en l’exploració del territori entès des de diversos marcs. Mangrané ho fa des de les cartografies genealògiques i topogràfiques de l’Empordà, repensant les formes d’oci en una regió sobreexplotada turísticament; Packard, des d’estratègies comunicatives que incideixen en l’espai i qüestionen el paper de les institucions com a formes d’interacció social, i Proto, des d’una acció de desobediència civil als serveis de transport públic emparada amb un trastorn.
 
Equip tutorial:
José Antonio Delgado, Fito Conesa, Judit Vidiella / Cultural Nodes (Quico Peinado + Rachel Fendler) / Andrea Rodríguez, Veronica Valentini.

Sala d'Art Jove_OUVERTURE_2012