OUVERTURE INTERLUDI I Escenaris videogràfics

Exposicions
En col·laboració amb Screen from Barcelona
22.05 — 14.06 / 2012 / 15h 42
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_OUVERTURE_2012

OUVERTURE Interludi I. Escenaris videogràfics presenta una selecció de treballs audiovisuals produïts pels artistes escollits en la convocatòria de la Sala d’Art Jove 2012. Es tracta d’un conjunt de peces que mostren indicis de la pràctica artística dels participants. La presentació fa visibles les decisions i les tensions presents en la producció de les obres o bé mostra peces anteriors d’aquests mateixos artistes que donen pistes de la seva trajectòria.
 
Aquest segon any de col·laboració entre la Sala d'Art Jove i el festival Screen from Barcelona l’exposició comprèn: projectes de vídeo en fase de postproducció (Giménez, Mangrané), tràilers de projectes en procés (Proto, Sánchez, Prat, Cervera), documentació visual de treballs col·laboratius (Dalmau, Farrés & Packard, Escudero) i projectes finalitzats, generats anteriorment pels artistes de la convocatòria (Aguirre, Bonhora, Genereco, Margo & Montobbio, Coderch, Crespo, Moreno, Empain, Gorga).
 
OUVERTURE. Cinc actes, dos interludis i altres moviments és un programa que converteix la Sala en un espai d’anàlisi i exposició ininterromputs dels projectes. Una de les accepcions del mot interludi és la de composició breu que s’executa com a intermedi entre dos actes d’una òpera o d’una altra representació teatral. Si seguim aquesta definició, OUVERTURE (interludi I). Escenaris videogràfics s’inscriu en la programació anual com a frontissa entre OUVERTURE (acte I). Intro i el que serà OUVERTURE (acte II), que constituirà la primera aproximació a la conclusió d’alguns dels projectes seleccionats en la convocatòria de la Sala d’Art Jove 2012.
 
La col·laboració amb Screen from Barcelona se situa, d’aquesta manera, com un interludi, en tant que ubicació intermèdia entre la Sala i altres institucions. Amb motiu d’aquest festival internacional de videoart, els artistes fan servir aquest escenari de visibilitat per reflexionar a l’entorn de la producció videogràfica.
 
Lúa Coderch / Juan Crespo / Eloi Dalmau / Paula Giménez / Mercedes Mangrané / Anna Moreno / David Proto / Bárbara Sánchez / Joanna Empain / Ricard Escudero / Simonetta Gorga / Enric Farrés i Quim Packard / Belén Generelo, Anna Margó, Marta Bonhora, Alba Aguirre, Mar Montobbio / Petia Cervera
 
Equip tutorial:
José Antonio Delgado, Fito Conesa, Judit Vidiella / Cultural Nodes (Quico Peinado + Rachel Fendler) / Andrea Rodríguez, Veronica Valentini.
 

Sala d'Art Jove_OUVERTURE_2012
Sala d'Art Jove_OUVERTURE_2012