Residència Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA). Sala d'Art Jove 2019

Intercanvis
Ortésia Cabrera
04.07 — 23.07 / 2019 / 00h 54
Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA) Berlín
Residència Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA). Sala d'Art Jove 2019

Residència Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA) Berlín. Sala d'Art Jove 2019

Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya convida, a partir d’una convocatòria restringida dirigida a l’actual promoció d’Art Jove (2019), a un artista a participar d’una residència a Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA) Berlín.
 
Aquest workshop està dirigit per l’artista Warren Neidich i el poeta Barry Schwabsky i tindrà lloc a Berlín entre el 4 i el 23 de juliol de 2019.

La beca cobreix l'assitència al workshop així com 1.500€ en concepte de bossa de viatge i allotjament.
 
El jurat format per Oriol Fontdevila, en representació de Sala d'Art Jove, Warren Neidich artista i codirector de Saas-Fee Summer Institute of Art, Sarrita Hunn artista i coordinadora de Saas-Fee Summer Institute of Art, actuant com a secretària del jurat Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agencia Catalana de la Joventut, han seleccionat l'artista guanyador:
 
Ortésia Cabrera

-
 
Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA) és una acadèmia d’estiu nòmada, que desplega programes intensius basats en la teoria crítica contemporània. El programa posa l’èmfasi en les relacions entre l’art i la política, i es desenvolupa per mitjà de diversos seminaris, grups de lectura i tallers (workshops). Sota la direcció de l’artista Warren Neidich i el poeta Barry Schwabsky, el programa d’enguany es desenvolupa a la seu de Spike (Berlín) amb el títol States of Consciousness in Cognitive Capitalism, i compta amb la contribució de col·laboradors com Stefanie Hessler, Lev Manovich, Hans Ulrich Obrist, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, entre d’altres.
 
-

Aquesta residència d'estiu s'enmarca en els programes d'intercanvi internacionals i de caràcter formatiu impulsats per Sala d'Art Jove.

Sala d'Art Jove maté en aquest moments intercanvis anuals amb HISK (Higer Institute for Fine Arts) de Gant, Bèlgica, amb la Fundación Casa Tres Patios de Medellín Colòmbia, i amb Cornolio Art Platform.
 
-
 

Sala d'Art Jove. Residència Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA)
Sala d'Art Jove. Residència Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA)
Sala d'Art Jove. Residència Saas-Fee Summer Institute of Art (SFSIA)