Converses imaginàries

Education
Abel del Castillo. Projecte educatiu Art Jove 2011. Procés de tutoria: Javier Rodrigo
01.01 — 31.12 / 2011 / 11h 19
Sala d'Art Jove_castillo_2011

Experiència de col·laboració amb els membres que formen part de la comunitat educativa de l'IES Baix a Mar de Vilanov i la Getrú. El projecte es proposa reflexionar sobre diferents aspectes de l'educació a l'escola i a l'entorn de l'adolescent, per plantejar si el paler de l'educació ha de ser la transmissió de coneixements per part del professor o si contràriament ha de complir una funció social mostrant uns valors, experiències i habilitats que ajudin a desenvolupar la personalitat. Amb el projecte es planteja l'art i l'educació com a vehicle per reflexionar i expressar-se sobre aquests aspectes. Amb el lema "l'institut seu al banc dels acusats" es prepara un terreny perquè l'alumne i el professorat s'interroguin a sí mateixos, desmuntant nombrosos tòpics, des de la reflexió crítica i compartint coneixements.