Art Jove 2008

Calls
Convocatòria de projectes artístics. Convocatòria de projectes deslocalitzats.
15.10 / 2007 / 16h 44

La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la nova convocatòria d’art emergent ART JOVE 2007, de cara el desenvolupament de projectes per a la temporada 2008 de la Sala d’Art Jove.

Com a novetat de la present edició, la convocatòria ART JOVE 2007 s’articula a l’entorn de dues modalitats de projectes diferents: projectes artístics i projectes deslocalitzats; així com també s’incrementen els fons i els recursos que es dotaran a cada una de les propostes seleccionades.

Al respecte d’anteriors edicions, enguany s’ha optat per la suspensió de la convocatòria dirigida específicament a projectes de comissariat; procedint, en canvi, a una redefinició dels anomenats “projectes deslocalitzats”, dels quals s’amplia el seu abast conceptual per incidir també en el desenvolupament de projectes de comissariat, d’investigació o de pedagogia de l’art.

Convocatòries Art Jove:

Art Jove és la convocatòria anual de la Direcció General de Joventut que té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals i donar suport a joves creadors i productors culturals de Catalunya. Amb els projectes que es seleccionen, la Sala d'Art Jove desenvolupa un seguit de dinàmiques que tenen la finalitat de generar un marc de qualitat per a la seva producció i difusió, així com incidir en la formació i la professionalització dels seus productors.

Art Jove actualitza periòdicament alguns aspectes del plantejament de la convocatòria, amb la voluntat que estigui persistentment en relació amb els interessos i processos de treball dels joves creadors. En aquest sentit, des de l'àmbit de la Sala d'Art Jove es procura aportar plantejaments que incentivin el desenvolupament de processos d’arts visuals innovadors i que puguin ser significatius en el context artístic actual.

Art Jove inclou actualment quatre modalitats de projectes relacionats amb les arts visuals: creació, investigació, edició i educació. Així mateix, es realitza també la convocatòria Tutorial, adreçada a agents culturals interessats en planificar i desenvolupar dinàmiques de producció, formació, difusió i mediació per a la Sala d'Art Jove.