CONVOCATORIA Art Jove Creació 2024

Calls
08.09 / 2023 / 08h 00
Sala d'Art Jove
sobre una base d'aigues blaves,e l nom de la covnoactòria Art Jove creació

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la Convocatòria Art Jove Creació per desenvolupar 18 projectes en el marc de la Sala d’Art Jove durant l’any 2024.
 
Els premis Art Jove Creació tenen la voluntat de facilitar i d’acompanyar el desenvolupament de projectes de creació en arts visuals d’artistes joves. Poden estar relacionats, entre altres aspectes vinculats a la creació, amb la producció, la investigació, l’edició, l’educació o la intervenció en el territori i s’han d’abordar des d’una perspectiva crítica i contemporània.
 

PREMIS ART JOVE CREACIÓ
 
La convocatòria no s’adreça a una disciplina o a una tècnica concretes, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. Des de la Sala d’Art Jove entenem la creació artística com un procés basat en l’experimentació, la investigació i l’elaboració de dispositius crítics arrelats en el context contemporani.
 
 
Centres col·laboradors
La Sala d’Art Jove té una xarxa de col·laboracions en el context català que permet vehicular projectes que són afins a aquests processos: l’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies, pel que fa al suport en l’educació en art i Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, quant a la intervenció en el territori.
 
A més, la Sala d’Art Jove rep la col·laboració d’Hangar i de La Escocesa en el suport a la producció artística i del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en la recerca en art. L’acompanyament es farà de manera continuada al llarg de l’any per desenvolupar els projectes seleccionats.
 
 
Dotació econòmica
Cada premi té una dotació econòmica de 1.500 euros, destinada a la recerca i/o la producció dels projectes, així com a la presentació pública que se’n faci, ja sigui en el marc de la programació de la mateixa Sala d’Art Jove o d’alguna de les institucions col·laboradores.
 
 
A qui es dirigeix
La convocatòria Art Jove Creació s’adreça a les persones que estiguin interessades a desenvolupar projectes de creació, individualment o en col·lectius d’un màxim de cinc persones, residents (empadronades) a Catalunya, i que tinguin entre 18 i 30 anys en el moment de presentar-hi la sol·licitud. Pel que fa a la participació de col·lectius, cal que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat. Cap membre del col·lectiu pot ser menor d’edat en el moment de la inscripció.
 
No s’estableix cap límit pel que fa al nombre de propostes de projectes que cada participant vulgui presentar en la convocatòria.
 
 
Documentació
Per participar en la convocatòria, cal presentar la documentació següent:
 
a)  El formulari de la sol·licitud d’inscripció, emplenat i signat. (trobareu l'enllaç al final d'aquesta pàgina).
 
b)  El dossier del projecte de creació que es presenta, que ha d’incloure:
 
- El títol i el resum del projecte (statement) (un màxim de mitja pàgina).
 
- La descripció del projecte. Es pot acompanyar amb imatges i esquemes que ajudin a la comprensió de la proposta. Es poden detallar preferències per desenvolupar el projecte amb alguna de les següents institucions col·laboradores de la Sala d’Art Jove: AcVic, i  Lo Pati (un màxim de tres pàgines).
 
- La metodologia de treball i la proposta de cronograma (un màxim de dues pàgines).
 
- Les necessitats tècniques i la previsió de despeses aproximades per a la producció i el desenvolupament del projecte (un màxim d’una pàgina).
 
- La documentació gràfica i textual de projectes recents. En el cas de mitjans audiovisuals es poden adjuntar enllaços per visionar-los (un màxim de tres pàgines).
 
 
El dossier del projecte i la documentació gràfica i textual s’han d’incloure en un mateix document en PDF, el qual no pot superar les deu pàgines i s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud d’inscripció.
 
 
Comissió de Valoració
La Comissió de Valoració Art Jove Creació estarà formada per Paula Artès, Rasmus Nilausen, Caro Novella  i pli-é collective (com a equip gestor de la Sala d’Art Jove i amb un sol vot).
 
 
Criteris de selecció
Els criteris de valoració per a la concessió dels premis són els següents:
 
1.    L’interès artístic de la proposta presentada.
2.    La capacitat crítica de la proposta presentada.
3.    L’interès i l’adequació de la metodologia de treball que es faci servir.
4.    La viabilitat de la proposta presentada en relació amb les necessitats tècniques, el cronograma i la previsió pressupostària aproximada.
 
 
Requeriment generals
Tots els projectes que se seleccionin en la convocatòria Art Jove Creació s’han de desenvolupar i presentar públicament al llarg de l’any 2024.
 
La presentació pública dels projectes d’Art Jove Creació es definirà en diàleg amb la persona o el col·lectiu seleccionat a Art Jove Curadoria i l’equip gestor de la Sala d’Art Jove. Tots dos també s’encarregaran del seguiment i de l’acompanyament d’aquests projectes.
 
Un cop resolta la convocatòria Art Jove Creació, es publicarà al web de la Sala d’Art Jove (www.saladartjove.cat) un resum dels projectes seleccionats (statement), a fi que els participants a la convocatòria Art Jove Curadoria puguin tenir-ne coneixement a l’hora de presentar la seva proposta.
 
Les persones o col·lectius que se seleccionin en la convocatòria d’Art Jove Creació no es poden presentar a la convocatòria Art Jove Curadoria.
 
Els imports que es detallen en la convocatòria estan subjectes a les retencions fiscals vigents en el moment de fer-se efectius.
 
L’organització pot considerar aportar recursos materials i econòmics que no es preveuen en aquesta convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària i de la col·laboració amb altres entitats.
 
 
Presentació i terminis
Termini: 30 d’octubre de 2023 a les 14 h.
 
Cal presentar la sol·licitud mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). En aquesta web podreu consultar els sistemes d’dentificació i de signatura electrònica vàlids.
 
 
Consultes
El 4 d'octubre a les 11.30 h  es farà una sessió presencial per resoldre les consultes. Per participar-hi, cal enviar un correu electrònic a l’adreça artjove.dso@gencat.cat.
 
En cas d’altres consultes es pot enviar un correu electrònic a aquesta mateixa adreça.
 
 
*Podeu consultar les bases i la convocatòria completes al DOGC núm. 8511 de 23.09.21 i núm. 9002 de 18.09.2023 respectivament.
 
---

Segell de bones pràctiques de la PAAC