Laboratori de la sospita

Education
Laura Aixalà, Mirari Echávarri, Maria Maggi. Projecte educatiu Art Jove 2013. Procés de tutoria: Sinapsis / Cristian Anó
01.01 — 31.12 / 2013 / 12h 10
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_sospita_2013

Projecte que es basa en la realització d’una investigació col·laborativa en un context d’educació secundària per mitjà d’estratègies artístiques, amb la finalitat que els agents implicats construeixin una interpretació crítica de la seva pròpia institució. Per mitjà de la col·laboració dels agents, es proposa elaborar un mapejat i rastreig en clau de sospita que pretén analitzar el què és visible i el què queda ocult, amb la finalitat de posar de manifest i deconstruir allò que es constitueix com a dominant i hegemònic. El procés es basarà en l’anàlisi d’imatges, enteses aquestes com a constructores de significats i com a mediadores de la subjectivitat, així com s’utilitzaran estratègies artístiques per tal de generar noves formes de significació.