Art Jove 2015. Resolució de les convocatòries de Producció i Mediació

Calls
19.12 / 2014 / 01h 00
Sala d'Art Jove

CONCESSIÓ DELS PREMIS I BEQUES ART JOVE CORRESPONENTS A L’ANY 2014

D’acord amb la Resolució del director General de l’Agència Catalana de la Joventut de 19 de desembre de 2014, mitjançant la proposta de l’òrgan instructor i l’acta de la Comissió de Valoració descrita a les bases 10.1 i 11.1 de l’Annex 1 i Annex 2 de la Resolució BSF/2423/2014, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre convocatòria dels premis i les beques Art Jove corresponents a l’any 2014 (DOGC núm. 6740, de 31.10.2014), es fa pública la concessió dels premis i de les beques a les persones següents:

Premis Art Jove a projectes de creació (10 premis):

- Marta Pujades. Nosaltres
- Irene Solà. Louis
- Jaume Clotet. Neo Groupie
- Francesc Ruiz. Calonge 2013
- Bar Shani. Barcelona Civil War Remains: An uncertain guide
- Estel Boada. Phérein
- Edgar Díaz i Palma Lombardo. Tot ha de seguir el seu curs
- Sergi Selvas. On és l’element 3?
- Elsa de Alfonso. Orquestra d’Elefants
- Laura Aixalà, Maria Isabel Carrero, Beatriz Requeira, Gustau Garcia, Alexander Reviriego. CHB3759209001 nos vamos a Croatan

Premis Art Jove a projectes d’edició (2 premis):

- Emma Casadevall Sayeras. Guia Utopika
- Federico García, Albert Garrido, Claudia Parra. Frames Rocio

Premis Art Jove a projectes d’investigació (2 premis):

- Elena Blesa, Víctor Ramírez, Sergi Casero i Cloe Masotta. Viagra@i Spleen. Estètiques de l'Eufòria i el tedi
- Carlota Suròs. Simone Zannin, Maike Moncayo, Blanca del Rio. Com Volem Col·leccionar?

Premi Art Jove a un projecte d’intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial (1 premi):

-Rafael Marcos i Mario Paez. Ismael Smith i el Fons d’Armari

Premi Art Jove a un projecte d’intervenció en relació amb la natura i el paisatge (1 premi):

- Lara Fluxà. Disolution is the best solution for pollution

Dels projectes presentats, en la modalitat de Beques d’educació s’han seleccionat:

- Àngel Garau, Carlos Canales. Judit Onsès
- Míriam Corredera i Isabel Barios

Dels projectes presentats, en la modalitat de Beques de mediació en residència s’han seleccionat:

- Maria Garcia
- Caterina Almirall
- Cristian M. Alonso

Aquesta Resolució s’ha fet pública mitjançant anunci al Tauler de tràmits de la Generalitat de Catalunya en data 19 de desembre de 2014.