Art Jove 2018. Resolució dels premis i beques

Calls
20.12 / 2017 / 00h 08
Sala d'Art Jove

RESOLUCIÓ DELS PREMIS I BEQUES ART JOVE 
 
En data 18 de desembre de 2017, la comissió de valoració dels premis Art Jove, les beques Art Jove i les beques Art Jove intercanvi internacional, nomenada mitjançant resolució de 28 de novembre de 2017, es reuneix i emet informe-proposta per a l’atorgament dels premis d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració que es descriuen a la resolució Resolució TSF/2535/2017, de 26 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels premis Art Jove, les beques Art Jove i les beques Art Jove Intercanvi Internacional.
 
En data 18 de desembre de 2017 es formula la Proposta de Resolució provisional per a la concessió dels premis Art Jove Producció, les beques Art Jove Mediació i les beques Art Jove Intercanvi Internacional.
 
D’acord això, i havent finalitzat el termini d’al·legacions, s’atorguen els premis Art Jove Producció, les beques Art Jove Mediació i les beques Art Jove Intercanvi Internacional a les persones a sota detallades.
-

RESOLUCIÓ DELS PREMIS ART JOVE 
 
Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la proposta de Resolució dels Premis Art Jove:
 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=137798&idens=1
(consulta resolució provisional sencera)
 
Premis Art Jove de Creació (10 premis) seleccionats:

 • Albert Tarrats Serra. X-Ocells i Hivern als Urals: un cas d'asincronia fenològica
 • Núria Inés Hernández. Canción para Consuelo
 • Edgar Díaz Gómez. Nova forma de vida
 • Juan David Galindo Guarín. El Otro de ellos y el Yo
 • Pablo del Pozo. Polvo
 • Irene Gil Ramon i David Tena Reiff. Aiguallum
 • Alejandro Cabrera Pérez i Carlotta Napolitano. Km 150: Presa De La Baells
 • Jaume Clotet Caballé i Pol Olivé Busquets. Verrletzung
 • Martí Madaula Esquirol. Construir un hivernacle per dormir-hi
 • Helena Freiría González. La esposa de José Losada
   

Premis Art Jove a projecte d’Edició (2 premis) seleccionats:

 • Pol Masip Trullols. 104 viviendas
 • Guillem Salvador Arquer. Terra incognita
   

Premis Art Jove a projectes d’Investigació (2 premis) seleccionats:

 • Mònica Planes Castán. Travessar l'espai-imatge: playgrounds
 • Joan Pallé Argilés i Laura Dorothy Spencer. Allò que l'escola no ens va poder ensenyar, political education & underground press
   

Premis Art Jove per a projectes de Patrimoni (1 premi) seleccionat:

 • Oriol Fuster Cabrera. Audioguia
   

Premis Art Jove a projectes de Paisatge (1 premi) es deixa desert.
_

RESOLUCIÓ DE LES BEQUES ART JOVE 
 
Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la proposta de Resolució de les Beques Art Jove: 
 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=137800&idens=1
(consulta resolució provisional sencera)

Beques Art Jove a projectes de Mediació en residència (2 beques) seleccionats:

 • Jordi Vernis López
 • Carolina Jiménez Vázquez 

 
Beques Art Jove a projectes d'Educació (2 beques) seleccionats:

 • Daniel Gasol. Debat sobre els futurs professionals en la cultura
 • Cristina Valero i Laura Malinverni. Torre Baró: mapes de llocs que encara no existeixen

_
 
RESOLUCIÓ BEQUES ART JOVE INTERCANVI INTERNACIONAL
 
Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la concessió de les beques Art Jove Intercanvi Internacional:
 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=137802&idens=1

Beques Art Jove d’Intercanvi internacional (2 beques) seleccionats:

 • Aldo Urbano Pérez 
 • Rosa Vallori Márquez

-
 
Per qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte a través de l’adreça artjove.tsf@gencat.cat