Avís Legal
 
Titularitat

En compliment d'allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'informa que aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Agència Catalana de la Joventut o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Agència.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web està subjecte a les següents:

Condicions d'ús

1. L'accés i l'ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, l'Agència Catalana de la Joventut es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.

2. L'usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.

3. Queda prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.

4. L'usuari o usuària s'obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, contràries a la llei, expressament prohibides en aquestes condicions d'ús i/o contràries als drets i interessos de l'Agència Catalana de la Joventut. Aquesta respondrà en cas d'incompliment d'aquesta obligació.

5. L'usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i les informacions continguts en aquest lloc web ni els sistemes d'informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat en qualsevol equip informàtic de l'Agència Catalana de la Joventut o de qualsevol usuari o usuària del lloc web.

6. Queda prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.

7. L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en el present avís legal.

Privacitat de les dades

L'Agència Catalana de la Joventut informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'aquest lloc web i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa de correus electrònics, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en aquests.

L'Agència Catalana de la Joventut es compromet a l'ús responsable i confidencial de les dades i garanteix que aquestes seran tractades d'acord amb la legislació vigent en cada moment i que només seran utilitzades amb el propòsit indicat en cada cas.

Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l'àmbit i les finalitats especificats. L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. L'Agència Catalana de la Joventut es reserva el dret d'excloure dels serveis registrats tots aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les accions legals que puguin ser procedents.

Dret d'accés

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes i les condicions previstos en la Llei orgànica 15/1999, enviant un escrit  la Agencia Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria, 147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a recepcio.acjoventut@gencat.cat) i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert).

Exclusió de responsabilitat

L’Agència Catalana de la Joventut no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i les manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’Agència Catalana de la Joventut no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, com també per les dificultats en l’accés als diferents llocs web o a aquells des dels quals, si escau, es prestin determinats serveis.

L’Agència Catalana de la Joventut no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per consegüent, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’Agència Catalana de la Joventut no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Agència.

Català