Km.0 Art Jove: pràctiques i representacions

Activitats
Jornades de formació 2008
10.12 — 12.12 / 2008 / 17h 29
Sala d'Art Jove

Km 0. Art Jove: pràctiques i representacions planteja un espai de debat a l’entorn de les manifestacions culturals que es desenvolupen en correspondència amb la joventut, així com de les pràctiques artístiques que des dels espais culturals s’identifiquen amb l’etiqueta d’“emergents”. Les anomenades estètiques de la joventut i la seva difuminació social, els mites a l’entorn del jove creatiu, la promoció de la creació emergent, la formació dels artistes i el desenvolupament de projectes que interrelacionen l’educació amb la creació són alguns aspectes que, si bé són ben presents a la nostra societat per mitjà de representacions, valors i llegendes, així com de pràctiques, polítiques i economies específiques, alhora es tracta de qüestions que ben sovint s’ometen en el debat sobre l’art i la cultura.

El propòsit de les primeres jornades de formació que desenvolupem a la Sala d’Art Jove és, per tant, obrir noves perspectives per al debat i donar peu a la presentació de nous plantejaments pràctics que impliquen tant el treball d’artistes, educadors, gestors, investigadors, agents de les indústries culturals, com de tècnics i polítics de l’administració pública.

Km 0. Art jove: pràctiques i representacions es planteja com un punt de trobada per a la suma i el debat entre tots aquests punts de vista, el qual s’articularà per mitjà del desenvolupament interdependent de diferents blocs de treball que han estat concebuts amb la col·laboració de diferents especialistes: Andrés Hispano, realitzador audiovisual i comissari independent; Javier Rodrigo, educador i investigador, i Jaron Rowan, investigador cultural i membre d’YProductions.

PROGRAMA:

Dimecres 10/12/08
La joventut en l’imaginari social i el mite del jove creatiu.

09.30 h
Benvinguda a càrrec de Julià Fernández.
Introducció general de les jornades, a càrrec d’Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez.

10.00 h
Presentació del primer bloc de treball.
La manera com l’art retrata la joventut o se serveix d’aquest concepte. Jove i a sobre artista!
Andrés Hispano

12.00 h
Encara no sé què és la joventut
Carles Guerra

15.30 h
«Caida y auge de Antxon Amorrortu». Una exploració crítica dels recursos en l’escena cultural actual
Mery Cuesta

17.00 h
Visions sobre la joventut en els nous formats audiovisuals
Lluís Cerveró

Dijous 11/12/08
L’art com a eina pedagògica. Formes d’intervenció i comunicació social

10.00 h
Presentació del segon bloc de treball.
Polítiques culturals, polítiques juvenils i pedagogies crítiques: reptes i expansions del treball de pedagogies col·lectives en el sector cultural
Javier Rodrigo

12.00 h
Cultura juvenil i espai public en projectes pedagògics
LaFundició. Cooperativa educativa

15.30 h
«Units pel flow».Projecte participatiu de joves
Kasal de Joves de Roquetes

17.00 h
«Estratègies de Coneixement». Un recorregut artísticopedagògic
Montse Cortadellas

Divendres 12/12/08
Les relacions entre l’«emprenentatge» i la creació emergent

10.00 h
Presentació del tercer bloc de treball.
El futur laboral de les i els productors culturals: derives i «emprenentatge»
Jaron Rowan

12.00 h
Proyecto Lunar
José de la Rosa

15.30 h
Resistència o col·laboració?
Tere Badia

17.00 h
Experiències alternatives de gestió sociocultural en el marc de la institució
Manuela Villa

19.00 h
Cloenda