Presentació de la convocatòria Art Jove 2011.Universitat de Barcelona

Activitats
Arts Visuals, convocatòria de projectes de creació, investigació, edició i educació. Tutorial, convocatòria per a la dinamització de les exposicions i activitats
17.09 / 2010 / 11h 40
Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts.
Sala d'Art Jove_2011

Presentació de la Convocatòria Art Jove 2011 a la Universitat de Barcelona
Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts. Pau Gargallo, nº4. Barcelona.
 
Art Jove és la convocatòria anual de la Direcció General de Joventut que té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals i donar suport a joves creadors i productors culturals de Catalunya. Amb els projectes que es seleccionen, la Sala d'Art Jove desenvolupa un seguit de dinàmiques que tenen la finalitat de generar un marc de qualitat per a la seva producció i difusió, així com incidir en la formació i la professionalització dels seus productors.
 
Art Jove actualitza periòdicament alguns aspectes del plantejament de la convocatòria, amb la voluntat que estigui persistentment en relació amb els interessos i processos de treball dels joves creadors. En aquest sentit, des de l'àmbit de la Sala d'Art Jove es procura aportar plantejaments que incentivin el desenvolupament de processos d’arts visuals innovadors i que puguin ser significatius en el context artístic actual.
 
Art Jove inclou actualment quatre modalitats de projectes relacionats amb les arts visuals: creació, investigació, edició i educació. Així mateix, es realitza també la convocatòria Tutorial, adreçada a agents culturals interessats en planificar i desenvolupar dinàmiques de producció, formació, difusió i mediació per a la Sala d'Art Jove.