Art Jove 2007

Convocatòries
Convocatòria de projectes artístics, projectes deslocalitzats i projectes de comissariat.
30.10 / 2006 / 16h 53

La Secretaria General de Joventut presenta la nova convocatòria d’art emergent, de cara al desenvolupament de projectes artístics i expositius per a la temporada 2007 de la Sala d’Art Jove.
Art Jove 2006 s’articula a l’entorn de tres línies de convocatòria diferents: projectes artístics per a la sala, projectes deslocalitzats i projectes de comissariat. Es poden presentar joves creadors i col·lectius residents a Catalunya fins a una edat de trenta anys.

Convocatòries Art Jove:

Art Jove és la convocatòria anual de la Direcció General de Joventut que té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals i donar suport a joves creadors i productors culturals de Catalunya. Amb els projectes que es seleccionen, la Sala d'Art Jove desenvolupa un seguit de dinàmiques que tenen la finalitat de generar un marc de qualitat per a la seva producció i difusió, així com incidir en la formació i la professionalització dels seus productors.

Art Jove actualitza periòdicament alguns aspectes del plantejament de la convocatòria, amb la voluntat que estigui persistentment en relació amb els interessos i processos de treball dels joves creadors. En aquest sentit, des de l'àmbit de la Sala d'Art Jove es procura aportar plantejaments que incentivin el desenvolupament de processos d’arts visuals innovadors i que puguin ser significatius en el context artístic actual.

Art Jove inclou actualment quatre modalitats de projectes relacionats amb les arts visuals: creació, investigació, edició i educació. Així mateix, es realitza també la convocatòria Tutorial, adreçada a agents culturals interessats en planificar i desenvolupar dinàmiques de producció, formació, difusió i mediació per a la Sala d'Art Jove.