Art Jove 2021. Resolució de concessió de premis i beca

Convocatòries
25.11 / 2020 / 00h 54
Sala d'Art Jove

RESOLUCIÓ DE CONCESIÓ DELS PREMIS I  BECA ART JOVE
 
1. Amb data 4 d’agost es publica la Resolució TSF/1959/2020, de 28 de juliol per la qual s'obre la convocatòria dels premis Art Jove Producció i la beca Art Jove Mediació corresponents a l’any 2020 (ref. BDNS 518244) al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzava el 21 d’octubre de 2020.

2. En data 22 de novembre de 2020, la Comissió de valoració dels premis Art Jove Producció i beca Art Jove Mediació, nomenada mitjançant Resolució de 23 d’octubre de 2020, es reuneix i emet informe-proposta per a l’atorgament dels premis i la beca d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració que es descriuen a Resolució TSF/2458/2019, de 25 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels premis Art Jove Producció i la beca Art Jove Mediació.
 
-
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS ART JOVE

Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la Resolució de concessió dels Premis Art Jove Producció i la seva distribució als centres::
 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=277369&idens=1 (consulta resolució de concessió sencera).
 
Premis Art Jove seleccionats i la seva distribució als centres:

  A MACBA:

  - Sandra Maria Calvo Avellaneda
  - Néstor Ceniceros González

  A ACVIC:

  -Marta Sesé Fuentes i Ricardo Pérez-Hita
  -Paula Martínez Soriano, Ana Guerrero Ferro, Mònica López Tierling, Ariadna Tarifa Gómez

  A Centre d’Art LA PANERA de Lleida:

  - Erik Harlem Martínez Lavado
 
 En col·laboració entre LO PATI centre d’art de les Terres de l’Ebre i el Centre d’Art LA Panera de Lleida: 

  - Maria Facio Lince i Daniel de la Barra Gómez

  A Sala d’Art Jove:

  -Alexander Cabeza Trigo 
  -Marina Olivares Rodríguez 
  -Natalia Domínguez Torres 
  -Salvador Gómez Ojeda 
  -Anna Cornudella Castro 
  -Eladio Aguilera Hermoso 
  -Anna Sevilla París
  -Alexander Arilla Velázquez 
  -Clàudia del Barrio Gómez i Noèlia Covelo Velasco 
  -Paula Vicente i Puiggros 
  -Nil Juan Vilarejo 
  -Marta Velasco Velasco 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LA BECA ART JOVE MEDIACIÓ
 
Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la proposta de Resolució de la beca Art Jove Mediació
 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=282091&idens=1 (consulta resolució sencera).

Beca Art Jove Mediació seleccionada:

  -Victor Ramírez Tur i Daniel López del Rincón 

 Per qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte a través de l’adreça artjove.tsf@gencat.cat