La familia Drag

Educació
Aïda Jordà Queral i R.Marcos Mota. Projecte educatiu Art Jove 2011. Procés de tutoria: Javier Rodrigo.
01.01 — 31.12 / 2011 / 20h 16

Projecte amb el que es proposa un replantejament dels rols familiars, per mitjà d'un taller drag adreçat a fills, mares, pares, futurs pares, parelles interessades i persones a títol individual. S'entén el drag com una categoria identitària totalment flexible, una via transversal que travessa la construcció hegemònica heterocentrada.
 
Amb el taller es treballa a l'entorn de referències iconogràfiques alternatives per ampliar i experimentar posicionaments tabú tant físics com mentals, així com tant en relació amb els pares com els fills.
 
Primera edició del taller: Antiga Casa Haiku. 02.07 - 03 - 07 / 2011.