La investigació és una part fonamental de la pràctica artística. Sala d’Art Jove dedica una modalitat de la convocatòria anual a promoure projectes d’investigació relacionats amb les arts visuals, amb la qual, així mateix, vol donar suport a l’experimentació metodològica i procedimental.
 
Si bé la investigació tradicionalment es concep com un pas previ per al desenvolupament d’un projecte de creació, el marc que es crea amb la convocatòria Art Jove es planteja com una oportunitat més de generar processos de producció i difusió de coneixement experimentals. Es procedeix a dissoldre així la divisió entre la teoria i la pràctica, per assajar-se processos que s’orienten a generar intercanvis entre camps de coneixement i sectors culturals diversos.
 
Aquesta modalitat de la convocatòria actualment es desenvolupa en col·laboració amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA.