Km.0 Art Jove: pràctiques i representacions

Education
Jornades de formació 2008
10.12 — 12.12 / 2008 / 18h 00
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_km0_2009

Km 0. Art Jove: pràctiques i representacions planteja un espai de debat a l’entorn de les manifestacions culturals que es desenvolupen en correspondència amb la joventut, així com de les pràctiques artístiques que des dels espais culturals s’identifiquen amb l’etiqueta d’“emergents”. Les anomenades estètiques de la joventut i la seva difuminació social, els mites a l’entorn del jove creatiu, la promoció de la creació emergent, la formació dels artistes i el desenvolupament de projectes que interrelacionen l’educació amb la creació són alguns aspectes que, si bé són ben presents a la nostra societat per mitjà de representacions, valors i llegendes, així com de pràctiques, polítiques i economies específiques, alhora es tracta de qüestions que ben sovint s’ometen en el debat sobre l’art i la cultura. El propòsit de les primeres jornades de formació que desenvolupem a la Sala d’Art Jove és, per tant, obrir noves perspectives per al debat i donar peu a la presentació de nous plantejaments pràctics que impliquen tant el treball d’artistes, educadors, gestors, investigadors, agents de les indústries culturals, com de tècnics i polítics de l’administració pública. Km 0. Art jove: pràctiques i representacions es planteja com un punt de trobada per a la suma i el debat entre tots aquests punts de vista, el qual s’articularà per mitjà del desenvolupament interdependent de diferents blocs de treball que han estat concebuts amb la col·laboració de diferents especialistes: Andrés Hispano, realitzador audiovisual i comissari independent; Javier Rodrigo, educador i investigador, i Jaron Rowan, investigador cultural i membre d’YProductions. PROGRAMA: Dimecres 10/12/08 La joventut en l’imaginari social i el mite del jove creatiu. 09.30 h Benvinguda a càrrec de Julià Fernández. Introducció general de les jornades, a càrrec d’Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez. 10.00 h Presentació del primer bloc de treball. La manera com l’art retrata la joventut o se serveix d’aquest concepte. Jove i a sobre artista! Andrés Hispano 12.00 h Encara no sé què és la joventut Carles Guerra 15.30 h «Caida y auge de Antxon Amorrortu». Una exploració crítica dels recursos en l’escena cultural actual Mery Cuesta 17.00 h Visions sobre la joventut en els nous formats audiovisuals Lluís Cerveró Dijous 11/12/08 L’art com a eina pedagògica. Formes d’intervenció i comunicació social 10.00 h Presentació del segon bloc de treball. Polítiques culturals, polítiques juvenils i pedagogies crítiques: reptes i expansions del treball de pedagogies col·lectives en el sector cultural Javier Rodrigo 12.00 h Cultura juvenil i espai public en projectes pedagògics LaFundició. Cooperativa educativa 15.30 h «Units pel flow».Projecte participatiu de joves Kasal de Joves de Roquetes 17.00 h «Estratègies de Coneixement». Un recorregut artísticopedagògic Montse Cortadellas Divendres 12/12/08 Les relacions entre l’«emprenentatge» i la creació emergent 10.00 h Presentació del tercer bloc de treball. El futur laboral de les i els productors culturals: derives i «emprenentatge» Jaron Rowan 12.00 h Proyecto Lunar José de la Rosa 15.30 h Resistència o col·laboració? Tere Badia 17.00 h Experiències alternatives de gestió sociocultural en el marc de la institució Manuela Villa 19.00 h Cloenda

Sala d'Art Jove_km0_2009