Action Camping

Activities
Aggtelek, Martijn Bessemans, Ramon Brichs i Jordi Morell
15.06 / 2006 / 19h 00
Sala d'Art Jove

Micro-tallers, accions, receptes de bricolatge subversiu i d'altres derives que van desenvolupar Aggtelek, Martin Bessemans, Ramon Brichs i Jordi Morell a partir del material exposat.
 
Action Camping és l’intent d’agençar un camp d’acció des del mateix marc de l’exposició, en directe i amb la participació del públic assistent.

Sala d'Art Jove_camping_2007