Encuentros y desencuentros entorno a la práctica artística

Education
Silde. Joanna Empain, Ricard Escudero, Simonetta Gorga. Projecte educatiu Art Jove 2012.
01.01 — 31.12 / 2012 / 13h 23
Sala d'Art Jove

 
Projecte que sorgeix de la revisió del projecte educatiu Una turista, un jugador, un ser errant i algú que passeja, que la Sala d’Art Jove va promoure l’any 2010 i va encarregar-ne el disseny i realització al col·lectiu Saladestar. El projecte proposa restablir la col·laboració amb l’Escola Massana i articular una nova col·laboració amb un grup d’estudiants del Grau en Educació Social impartit per la UAB, amb la finalitat de generar un marc de reflexió que permeti reprendre algunes de les reflexions que amb la primera part del projecte es varen generar, sobre les identitats preestablertes en el camp de l’art i l’educació, sobre els formats expositius, sobre la professionalització en el treball cultural, entre d’altres.