Agitació i propaganda

Publicacions
Publicació de l'exposició "Agitació i propaganda"
01.10 / 2009 / 21h 13