Les publicacions de Sala d’Art Jove responen a diferents funcions i segueixen diferents línies editorials. En tots els casos es procura articular aquests suports amb plantejaments i processos de treball experimentals.
 
Per una banda hi ha les edicions relacionades amb les exposicions que es realitzen. Aquestes edicions són útils per a la difusió de continguts, al mateix temps que també acostumen a facilitar el desenvolupament de plantejaments gràfics o narratius específics.
 
Per altra banda hi ha els projectes que es desenvolupen en el marc de la modalitat d’edició de les convocatòries Art Jove, amb la qual s’ha donat lloc a una línia d’edicions d’artista. S’han establert processos de coedició amb altres organitzacions i s’hi han implicat diversos estudis de disseny. Actualment, aquesta línia de treball es desenvolupa en col·laboració amb el Centre d’Art La Panera.
 
Pel que fa als catàlegs anuals d’Art Jove també s’ha promogut l’alteració de les narratives i
representacions que s’utilitzen habitualment en aquest format. S’ha procurat que els catàlegs esdevinguin una plataforma des d’on desenvolupar reflexions i articular processos d’avaluació col·lectiva sobre els processos de treball i els projectes que es porten a terme en cada temporada d’exposicions.